Wij geloven dat we de aarde in bruikleen hebben. We gaan dus zo verantwoord mogelijk om met het milieu. We hebben een overeenkomst met de ROVA, Waypoint Urk en de gemeente Urk wat betreft de inzameling van 'goedzooi' (afgedankte maar nog goed bruikbare spullen) op Urk. De hergebruikdoelstelling is dat minmiaal 95 procent van de gehaalde en gebrachte goedzooi hergebruikt of gerecycled wordt. Ook de inzameling van kleding op Urk is vastgelegd in een overeenkomst tussen ROVA/Reshare (Leger des Heils) en Waypoint Urk.

Verder hebben wij projecten lopen waarmee we goederen vervoeren naar Roemenië en Tsjechië.